Podmínky darování nemovitosti mezi manžely

Smlouva

Chcete darovat nemovitost na svého manžela? Pak se podíváme, jak to správně z právního hlediska udělat. Jaké jsou podmínky takového zcizení nemovitosti? A na co pozor? To si dnes rozebereme. Tak pojďme na to!

Důležitá role společného jmění manželů

Důležitou roli hraje to, zda je mezi manželi sjednán vlastní či zákonný režim společného jmění manželů. Společné jmění vzniká uzavřením sňatku, pokud není mezi manžely ujednáno jinak – typicky manželskou či předmanželskou smlouvou. Pokud je mezi manželi standardní zákonný režim SJM, pak většina majetku nabytého po svatbě přechází do tohoto společného jmění a vlastní jej tedy oba manželé, byť jej původně nabývá do SJM jen jeden z nich. Pokud je tedy nemovitost, kterou chcete darovat druhému manželovi součástí SJM, je darování vyloučeno, jelikož již oba jsou vlastníky celé nemovitosti.

Darování nemovitosti, která není v SJM

Pokud předmětná nemovitost nepatří do společného jmění manželů, pak je darování takové nemovitosti jedním manželem druhému manželovi jednodušší. Do společného jmění nespadá to, co nabyl jeden manžel darem. To znamená, že pokud vy jako manžel, který má nemovitost ve svém výlučném vlastnictví (ne v SJM), darujete tento dům, pozemek či byt svému manželovi, pak jej nabyde do výlučného vlastnictví (tedy mimo SJM).

Darování nemovitosti, který je ve společném jmění

Mohou však nastat nejrůznější situace, kdy chcete darovat nemovitost svému manželovi, i když je nyní ve vašem společném vlastnictví v rámci společného jmění manželů. Jak postupovat v takovém případě? I takovou nemovitost lze darovat do výlučného vlastnictví jednoho z páru. Nikoli však darováním, ale upravením SJM, kdy tuto nemovitost ze SJM vyjmete. To učiníte zúžením SJM a určením, že nemovitost se stává výlučným vlastnictvím jednoho z páru. Taková smlouva mezi manžely musí mít formu notářského zápisu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/nemovitost-dar-manzele-spolecne-jmeni-smlouva-katastr.A211122_131121_viteze_sov
Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.