Nezaopatřené dítě

Nezaopatřené dítě: Příspěvek na převzetí dítěte v roce 2016

Termín nezaopatřené dítě je v současnosti poměrně hodně skloňován, a to hlavně díky tomu, že se k němu vztahují finanční příspěvky. Jejich výše mlže být nemalá, a tak se lidé snaží na peníze dosáhnout co možná nejvíce. Určitě není od věci soustředit se na to, kdo je nezaopatřené dítě a na mnohé další aspekty, které se jakkoli finančních sum za nezaopatřené dítě týkají. Podívejme se tedy na tuto problematiku mnohem podrobněji a poukažme si na všechny aspekty, jež se jí jakkoli dotýkají.

Kdo je nezaopatřené dítě

V první řadě si budeme definovat samotný pojem nezaopatřeného dítěte. Jedná se tedy o jedince, který momentálně absolvuje povinnou školní docházku. Jakýkoli žák nebo žákyně, kteří nemají dostatek finančních prostředků na uspokojení základních potřeb do tohoto věku, mají nárok na finanční prostředky v podobě příspěvku. Získat jej mohou ale i osoby starší, a to až do věku 26 let. Za jakých podmínek?

Získání příspěvku u starších osob

Podmínky pro získání příspěvků u těchto lidí jsou zcela specifické a osoby na ně mají nárok za těchto situací:

–          když se soustavně připravují na budoucí povolání

–          nemohou se připravovat na povolání z důvodu nemoci nebo úrazu

–          dlouhodobě nemohou kvůli zhoršenému zdraví vykonávat pracovní činnost

Soustavná příprava na budoucí zaměstnání je studium středních, vyšších odborných anebo vysokých škol, které jsou relevantní k tomu, jaké povolání bude daná osoba vykonávat v dobách budoucích. Nejedná se o studium, při němž člověk pracuje a snaží se tak řešit veškeré náklady spojené se studiem.

Jakou výši příspěvku na dítě přiřkne nezaopatřenému dítěti § 20

Určitě není od věci uvést i přesnou konkrétní výši daného příspěvku, která se pohybuje v následujících relacích.

–          dítě do šesti let obdrží 8000 Kč

–          na dítě od šesti do dvanácti let se vztahuje příspěvek ve výši 9000 Kč

–          na dítě od dvanácti do osmnácti let obdrží rodič 10 000 Kč

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *