exekuce

Neoprávněná exekuce

Termín exekuce je pro většinu z nás velkým strašákem, kterému se snažíme vyhnout. Když již ale přijde, je nutné nějakým způsobem jednat. Mnohdy je samozřejmě oprávněná, protože daný dlužník není schopný dostát svým závazkům. Existují ale i takové situace, kdy je exekuční řízení neoprávněné a člověk by se v tomto případě měl bránit. Obrana přitom není vůbec jednoduchá a může trvat klidně i několik týdnů či měsíců. Přesto při správném postupu vyhrajete. Jak to tedy s neoprávněnou exekucí vlastně je a jakým způsobem postupovat?

Vznik neoprávněné exekuce

Nejčastěji vzniká neoprávněné exekuční řízení tak, že majitel bytu má v jeho interiéru sjednaný pronájem. Problém tohoto typu může nastat i tehdy, když je exekuce namířena vůči partnerovi dané osoby anebo spolubydlícímu. Mnohdy se bohužel exekuce vztahuje i ke společnému jmění manželů, jejichž věci byly vyjmuty se společného jmění, jímž manžele disponují.

Praktický dopad exekuce

Dopad exekuce na domácnost nebo na firmu je fakticky vždycky devastující. Dochází k němu až v momentu, kdy exekutor překročí práh vašeho domu. Předtím o exekuci nebudete mít ani ponětí. Pokud už je exekutor uvnitř u vás doma, nezmůžete vůbec nic!  Ze zákona § 325b, odst. 2 ale plyne, že jej za každou cenu dovnitř pustit nemusíte. Má ale právo dostat se do bytu násilím, a tak je na místě velmi obezřetné jednání, které by vám mohlo pomoct i u pozdějšího soudu.

Jak se neoprávněné exekuci efektivně bránit?

Právo nahlížet do spisů občan nemá, o čemž hovoří § 95, odst. 2, exekučního řádu zákon č. 120/2001 Sb. Během výkonu exekutora si pečlivě zaznamenejte veškeré věci, které exekutor označuje. Díky tomu se vám pak bude lépe dokazovat jejich vlastnictví. Když budete mít svědka, věci se budou mít ještě výhodněji. Samozřejmostí by mělo být i to, že nevyhodíte paragony od zabavených věcí.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

1 komentář

  1. Pavka Odpovědět

    Bohužel jsem toto zažila. Ná FB jsem narazila na možnost nahlédnout do registru na kontrolaexekuce.cz sice placená záležitost, ale kdybych to v tu dobu neudělala, dodnes nevíme, že exekuce na mé jméno existuje. Bohuže to stálo plno peněz a sil, ale spravedlnost snad vyhrála. Hodně štěstí všem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *