Na co všechno je pojištění občanské odpovědnosti dobré

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění občanské odpovědnosti, známé spíše pod zlidovělým označením „pojistka na blbost“. Právě takový pojišťovací produkt vám může pomoci při životních situacích, kdy svým jednáním způsobíte někomu jinému škodu. Právě na toto pojištění se dnes podíváme. Pojďme na to!

Cenově výhodná pojistka

Tato pojistka na blbost může existovat v rámci samostatné pojišťovací smlouvy nebo jako doplněk jiného pojištění. Nejčastěji pojištění domácnosti nebo nemovitosti. Cena je logicky úměrná maximální výši částky, kterou za vás v případě plnění pojišťovna zaplatí. Minimální částka je na českém trhu 2 miliony korun. Ta maximální pak 50 milionů korun. Následné pojistné, které se nejčastěji platí ročně pak dělá něco okolo 600 korun až několik tisíc za rok.

Na které případy se může pojistka vztahovat?

Otázka zní, kdy se vám pojistka vyplatí. Která rizika vlastně kryje? Jak již název napovídá, jde o krytí způsobené škody, za kterou nesete odpovědnost. Vlastně si tak pojišťujete, že nebudete platit vámi způsobenou škodu v rámci vaší deliktní způsobilosti. Jen ve stručnosti pár příkladů, kdy se pojistka může uplatnit (konkrétní plnění se však liší dle konkrétní nabídky pojišťovny). Sražení lyžaře na sjezdovce, který bude vůči vám nárokovat náhradu újmy. Nebo například když z vašeho domu na někoho spadne kus sněhu nebo třeba taška ze střechy. Dále také škody způsobené vaším domácím mazlíčkem nebo třeba když vytopíte sousedy.

Kdy vás pojistka neochrání

Naopak existují však i situace, na které se pojistka zpravidla nevztahuje. Například jde o ochranu vlastního majetku. Pojistka za vás neuhradí náklady vzniklé kvůli škodě, kterou jste si způsobil sám, nebo kterou vám způsobil někdo jiný. Dále nemůžete čekat, že pojištění občanské odpovědnosti za vás bude hradit škody, které způsobíte v práci. Pro takové účely slouží speciální pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Dále jsou z pojistky vyloučeny škody způsobené v opilosti či pod vlivem drog, nebo takové které uděláte z důvodu hrubé nedbalosti.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.