Ministerstvo financí potvrdilo plán: Prodloužení daňové úlevy na pomoc Ukrajině až do roku 2026

vlajka

Ministerstvo financí potvrdilo plán v rámci prodloužení daňové úlevy na pomoc Ukrajině až do roku 2026, a to ve zcela stejném rozsahu jako za rok 2022 i 2023.

Jen v roce 2022 Češi vybrali ve sbírkách neziskovek na pomoc Ukrajině přes miliardu a půl. Dle ministra financí Zbyňka Stanjury tak je, aby tato rekordní dobročinná aktivita byla podpořena také daňově. Což se tak stalo a bude i nadále pokračovat.

Možnost odečíst si dary na pomoc Ukrajině

Novela zákona o daních z příjmů v souvislosti s pomocí Ukrajině byla vládou schválena. Díky tomu tak počínaje příjmy za rok 2022 bylo možné odečíst také tzv. bezúplatná plnění poskytnutá za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Firmy a lidé si mohou odečíst dary na pomoc Ukrajině nebo ukrajinským uprchlíkům z daní.

Zároveň je možné daňově uplatnit dary poskytnuté přímo Ukrajině, jako například prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví. Stejně tak i v případě ukrajinským neziskovým organizacím. Volbu odečtu bezúplatného plnění od základu daně můžou využít také daňoví poplatníci z Ukrajiny, pakliže jejich zdanitelní příjmy ze zdrojů na území České republiky tvoří 90 % zdanitelných příjmů.

Standardní osvobození příjmů

Z hlediska příjemce bezúplatného plnění (tj. obdarovaného) jsou příjmy na humanitární či charitativní účely z veřejných sbírek pořádaných právnickou osobou standardně osvobozeny od daně z příjmů. Nově od roku 2022 je osvobozen i bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Na základě novely se neuplatňuje případná srážková daň. Osvobození od daně se týká také příjmů ukrajinských zaměstnanců, pokud firma jim a jejich rodinným příslušníkům poskytuje ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Prodloužení zmíněných úlev

Výše uvedené úlevy poslanci prodloužili i pro příjmy a dary za rok 2023. Ministerstvo financí nyní potvrdilo, že navrhne prodloužení i pro následující roky, tj. 2024 až 2026. I kdyby pro to hlasovali pouze poslanci vládní koalice, mají tak ve sněmovně potřebnou většinu.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/dane/danova-a-celni-legislativa/2024/ministerstvo-financi-potvrzuje-plan-prodlouzit-56078

https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/457998-danove-ulevy-na-pomoc-ukrajine-se-prodlouzi

Náhledové foto: Pixabay