Matoucí ministerské manuály: Školy by měly zůstat do konce roku zavřené

Děti

Postupné otevírání vzdělávacích institucí se stalo realitou a aktuálně už základní školy hostí deváťáky, již se připravují na přijímací zkoušky. Od 25. května nastoupí první stupeň. Že by ale situace byla přehledná a jasná, se říct rozhodně nedá. Zajímavé výsledky ostatně vyplynuly také z ankety Pedagogické komory. Mimo jiné tato společnost také umožnila učitelům a ředitelům škol, aby připomínkovali pokyny pro školy vydané ministerstvem.

Anketa vyzněla jasně

Pedagogická komora uspořádala na svém facebookovém profilu anketu týkající se harmonogramu postupného otevírání škol. 57 % hlasujících se vyjádřilo v tom smyslu, že by základní školy měly zůstat po zbytek školního roku uzavřené s tím, že bude probíhat výuka na dálku. Minimum respondentů, tedy 1 %, se vyjádřilo, že souhlasí s postupným otevíráním škol dle ministerského plánu.

AnketaZdroj obrázku: Pedagogická komora

Jaká byla nejčastější výtka?

Nejčastěji respondentům vadilo, že manuály nejsou jednoznačné v tom, co je povinné a co naopak pouze doporučením. Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, hovořil o tom, že většina textu manuálu jsou doporučení, jež nejsou nijak závazná. Není možné je vymáhat a pro ředitele škol je obtížné podmínky zajistit.

Co je závazné?

Pouze určité části manuálu MŠMT. Jedná se o ty, které přímo vycházejí z krizových opatření, která schválila vláda. Jedná se především o stanovení 15 žáků v třídě při doučování a výjimku nošení roušek ve třídách pro žáky a pedagogy. Dále jde o povinné rozestupy 1,5 m a čestné prohlášení rodičů o tom, že žák nemá příznaky onemocnění. Také pro děti a učitelky v mateřských školách platí, že nemusí nosit roušky. Zbytek už jsou jen doporučení…

Mateřské školy jsou specifické…

Na Slovensku je to s mateřskými školami poněkud jinak. Uvažuje se o tom, že maximální počet dětí ve třídě bude 12. V Česku půjde o zcela běžný provoz, dětí může být ve třídě až 28! Návrh Pedagogické komory u nás už míří do senátu. Spočívá v tom, že rodiče dětí, které nepůjdou do mateřské školy, zůstane ošetřovné. Petice byla podepsána 5 000 signatáři.  

Rizikové skupiny

Především na středních školách bude spadá hodně zaměstnanců do rizikové skupiny z pohledu věku. Až 5 % středoškolských pedagogů je starších 65 let.

Věk učitelů

Graf věku pedagogů: Zdroj Pedagogická komora

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.