Máme se bát? Inflace ovlivňuje dostupnost zdravotnických prostředků

Invalidní vozík

Růst inflace a rostoucí finanční doplatky ohrožují dostupnost zdravotnických prostředků v České republice. Například u invalidních vozíků pacienti čelí klesající kvalitě a omezenému výběru prostředků, zatímco jejich finanční zátěž se zvyšuje. Situace vyžaduje okamžitá opatření a dlouhodobá řešení pro zachování kvalitního a dostupného zdravotnického vybavení.

Rostoucí náklady a snižující se kvalita

Úhrady zdravotnických prostředků již nedokážou pokrýt rychle rostoucí vstupní náklady. Tento problém se přímo projevuje na kvalitě zdravotnických prostředků, zejména u invalidních vozíků. Výrobci se nuceni šetřit a snižovat kvalitu materiálů a technologií, což má negativní dopad na jejich odolnost a výkon.

Zdeněk Žižka z Legislativního odboru Národní rady osob se zdravotním postižením ČR popisuje tuto situaci: „Prodejci na tuto situaci reagovali snižováním kvality materiálů či zužováním sortimentu zdravotnických prostředků na trhu. U invalidních vozíků všichni uživatelé pozorují již několik let sestupný trend jejich kvality. Výrobci používají horší materiály, jednodušší konstrukce a elektroniku, u elektrických vozíků horší baterie s kratším dojezdem a výdrží. Vozíky jsou méně odolné než dřív.“

Omezená dostupnost

Vedle snižování kvality se současná legislativa dotýká i dostupnosti některých zdravotnických prostředků. Některé významné produkty postupně mizí z trhu, protože výrobci nemohou udržet jejich dostupnost při rostoucích nákladech.

Zdeněk Žižka zdůrazňuje: „V minulých letech zcela odešla z našeho trhu jedna velká evropská firma s velkým segmentem svého sortimentu. Zmizely především její vozíky. Podobně z trhu postupně zmizela i některá kvalitnější chodítka, která využívají hůře mobilní osoby. Výpadky v dodávkách byly například po nějaký čas i u francouzských holí a dalších zdravotnických prostředků.“

Stejný názor sdílí i Martin Dymáček, jeden ze zakladatelů Poradní unie pro legislativu ve zdravotnictví (PULZ) a partner advokátní kanceláře M2A Partners. Pro výrobce zdravotnických prostředků je dnes prakticky nereálné uvést na trh zdravotnické prostředky s jakoukoli mírou inovace ve prospěch pacientů,“ dodává Dymáček.

Zátěž pro pojištěnce

Růst vstupních nákladů zdravotnických prostředků již nelze úspornými opatřeními výrobců pokrýt. To vede k tomu, že pojištěnci čelí zvýšené finanční zátěži. Některé zdravotnické prostředky, které byly dříve plně hrazeny, vyžadují od samotných pojištěnců finanční doplatky.

Žižka upozorňuje na to, že tento vývoj vede k tomu, že některé zdravotnické prostředky přestávají být ve vlastnictví pojišťoven, které je poskytovaly prostřednictvím tzv. cirkulace. Pojišťovny nyní vyžadují, aby si pojištěnci prostředky pořídili sami.

Potřeba legislativních změn

Situace vyžaduje okamžitá opatření a legislativní změny, které by zlepšily dostupnost a kvalitu zdravotnických prostředků. Vedle jednorázové částečné valorizace úhradových limitů je nezbytné hledat dlouhodobá řešení. Dymáček zdůrazňuje, že v současných podmínkách jsou trendem skutečně spíše úspory, a to i na úkor kvality a dostupnosti. Podle něj je třeba nastavit systém v udržitelných mezích tak, abychom nemuseli při každém vstupu inovace měnit zákon nebo být odkázáni na milost či nemilost zdravotních pojišťoven.

Zdroj info: Poradniunie

Náhledové foto: Pixabay