Kdy se vás týkají koncesionářské poplatky

Televize

Koncesionářské poplatky, tedy poplatky za vlastnictví a užívání televizního a rozhlasového vysílání, musí platit každý, kdo je podle zákona povinen takto činit? Koho se tedy platba každý měsíc týká? Pojďme si to osvětlit!

Podmínka? Vlastnictví přijímače

Kdo je tedy povinen platit poplatky. Vlastně každý, kdo vlastní televizi nebo rádio. Někdo může namítnout, že je má, ale nezapíná je. To však není relevantní. Pro vznik povinnosti je rozhodná jen jediná skutečnost, a to je vlastnictví takového přijímače. Je-li tedy televize nebo rádio technicky způsobilé k přijímání signálu, a tedy vysílání, musíte platit koncesionářské poplatky. Někdy se stává, že jste v pronájmu, kde je televize, která je vlastníka nemovitosti. Není tedy vaše. Ani v takovém případě vám však povinnost není odpuštěna.

Jedna platba i za více zařízení

K platbě za koncesionářské poplatky se tak musíte přihlásit do 15 dnů od chvíle, kdy vám tato povinnost vznikla. Učinit tak můžete na stránkách České televize a Českého rozhlasu. Dále můžete využít platbu přes SIPO v rámci služeb České pošty. Vše však není tak drakonické. Cena za rádio je 45 korun za měsíc. V případě televize je nutno uhradit 135 korun měsíčně. Pokud však vlastníte více než jeden přijímač, platíte jen jeden poplatek.

Kdy se vás poplatek netýká

Přirozeně těch, kdo nemají žádný rozhlasový nebo televizní přijímač. Dále jsou však povinnosti zproštěny například osoby postižené trvalou slepotou, hluchotou nebo osoby s nízkými příjmy. Poslední skupina lidí je definovaná čtvrtletním čistým příjmem. Ten nesmí dosáhnout výši 2,15násobku životního minima. Pokud nemáte v domácnosti přijímač, který by podléhal poplatku, stačí poslat ČT nebo ČRo čestné prohlášení nebo počkat, než vám pošlou dopis sami. Po doručení výzvy od ČT nebo ČRo musíte odeslat prohlášení do 30 dní.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.