Kdy nemusíte platit koncesionářský poplatek

Televize

Dnes se podíváme na povinnost platit takzvaný koncesionářský poplatek, tedy poplatek za užívání přijímače rozhlasového a televizního signálu, z kterého jsou financovány Česká televize a Česká rozhlas. Kdy se můžete této povinnosti zprostit.

Definice povinných poplatníků

Zákon stanovuje poplatníky následujícím způsobem. U rozhlasového poplatku jde o fyzickou nebo právnickou osobu, která vlastní rozhlasový přijímač. Pokud jej drží z jiného právního důvodu alespoň a alespoň 1 měsíc jej užívá, stává se také poplatníkem. U televizního poplatku je to pak podobné. Poplatníkem budiž fyzická nebo právnická osoba, který vlastní televizní přijímač. Jde-li o držení z jiného právního důvodu, pak se stává poplatníkem, užívá-li jej osoba alespoň jeden měsíc. Pokud je rozhlasový či televizní přijímač součástí dopravního prostředku, pak je poplatníkem provozovatel tohoto dopravního prostředku. Pokud vlastníte nebo držíte přijímačů více, vždy platíte jen jeden poplatek za rozhlasový přijímač a jeden poplatek za přijímač televizní.

Kolik poplatek dělá a co když jej neplatíte

Za měsíc zaplatíte na rozhlasovém poplatku 45 Kč, za televizní poplatek pak 135 Kč. Pokud není tento poplatek povinným poplatníkem placen a zároveň nejde o situace osvobození od poplatku, jde o porušení zákonné povinnosti, které má své důsledky. Pokud nezaplatíte včas poplatek nebo přirážku k němu, a to ani po výzvě provozovatele, provozovatel má právo se nezaplacené částky domáhat soudem, přičemž po dobu prodlení jsou vám účtovány zákonné úroky z prodlení, které jsou v dnešní době, kvůli úrokovým sazbám ČNB, které je určují, dosti vysoké.

Osvobození od poplatku

Jsou však stanovené situace, kdy poplatky platit nemusíte. Jde o situace, kdy jste jednotlivcem, jehož čistý příjem za uplynulé čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima. Dále nemusíte platit poplatky, jste-li takovou osobou, která žije v domácnosti s dalšími osobami a součet čistého příjmu společné domácnosti za uplynulé čtvrtletí činí částku nižší než 2,15násobku životního minima pro tuto domácnost. Dále nemusí platit nevidomé a neslyšící osoby. Neplatí ani každá další osoba, která žije v domácnosti s výše uvedenými osobami.

Zdroj: https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/koncesionarsky-poplatek/, https://poplatek.rozhlas.cz/osvobozeni-8752432

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.