Kdy může zaměstnavatel strhávat zaměstnanci ze mzdy

peníze

Zákon uznává několik situací, kdy může zaměstnavatel svému zaměstnanci „sáhnout“ na mzdu a strhávat z ní část finančních prostředků. My se dnes podíváme na tyto situace.

Tři situace, kdy lze srážet ze mzdy

Zákoník práce zná tři situace, kdy je možné zaměstnanci srážet z jeho mzdy. Zaprvé jde o případy, kdy tak výslovně stanoví zákon. Další situací je strhávání na základě dohod o srážkách ze mzdy a posledním příkladem budiž strhávání za účelem placení členských příspěvků odborové organizaci.

Zákonné důvody srážek ze mzdy

První situace je ta nejobsáhlejší. Když stanoví zákon, lze ze mzdy strhávat. Jde například o daně a pojistné, dále o různé pohledávky zaměstnavatele. Například když zaměstnavatel dopředu uhradí zálohu na mzdu, patří sem také nevyúčtovaná záloha na cestovní náklady nebo jiná nevyúčtovaná záloha. V tomto případě smí zaměstnavatel strhávat i bez souhlasu zaměstnance. Posledním zákonným důvodem jsou srážky ze mzdy jakožto způsob exekuce. Zde však musí být rozhodnutí exekučního soudu nebo exekuční příkaz exekutora.

Dohoda o srážkách ze mzdy

Druhý případ je konsensuální, musí zde souhlasit obě smluvní strany. Musí zde vzniknout dohoda o srážkách ze mzdy, přičemž podpůrně se zde užívá úpravy dle občanského zákoníku. Dohoda nemusí být písemná, ale je to určitě vhodnější. Do roku 2016 platilo, že se srážky směly provádět jen ve výši, která nesměla přesáhnout polovinu daného příjmu. Toto omezení však bylo zrušeno a nyní omezení rozsahu srážky není stanoveno. Toto pravidlo se však samozřejmě užije jen pro případy dohody o srážkách ze mzdy. V případě nejčastějšího srážení částek ze mzdy – exekučních srážek se samozřejmě užije veřejnoprávní úprava dle občanského soudního řádu, exekučního řádu a dalších příslušných předpisů. Možné je také že závazek nesvědčí zaměstnavateli, ale třetí osobě. V tom případě se uzavírá smlouva mezi zaměstnancem (dlužníkem) a věřitelem za souhlasu zaměstnavatele, který fakticky srážky provádí.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/srazky-ze-mzdy, https://www.podnikatel.cz/clanky/vime-jak-na-exekucni-srazky-ze-mzdy/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.