Jednorázový příspěvek na dítě. Blíží se konec termínu pro podání žádosti

rodina

Už jen měsíc a pár dní je možnost požádat o jednorázový příspěvek na dítě. Koho se to týká? Jak a kde můžete podat žádost o příspěvek?

Stát od léta 2022 vyplácí prostřednictvím Úřadu práce ČR jednorázový příspěvek na dítě. Už moc času nezbývá, pokud byste chtěli zažádat o jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 tisíc korun. Učinit tak můžete jen do 1. července 2023.

Pro koho je příspěvek určen aneb kritéria pro přiznání

Nárok na příspěvek se týká dětí narozených v období od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Dávka se vyplácí rodičům. O dávku mohou žádat adoptivní rodiče i pěstouni. Pokud rodiče žijí odděleně, může nárok na příspěvek uplatnit jen jeden z rodičů. Pokud by žádost podali oba, tak Úřad práce ČR (ÚP) uzná tu, kterou obdrží jako první.

Podmínkou je, aby dítě mělo trvalý pobyt a bydliště na území ČR. Aby mohl být příspěvek vyplacen, nesmí být hrubý příjem rodiny za rok 2021 vyšší jak 1 milion korun. Příjmy ovšem nemusíte dokládat, stačí jen potvrdit, že nepřesáhly onu výši. ÚP si tuto skutečnost už ověří sám.

V případě, že rodiče pobírají přídavky na dítě, které k 1. srpnu 2022 nedosáhlo plnoletosti, o dávku žádat nemuseli, neboť jim byla automaticky vyplacena Úřadem práce ČR právě společně s přídavkem na dítě. V opačné situaci, kdy rodiče nepobírají příspěvek na dítě, nebo se jejich dítě narodilo v období od 2. srpna do 31. prosince 2022, musejí tak o jednorázový příspěvek zažádat.

Způsoby podání žádosti online i osobně

Ať už budete žádat osobně či online, připravte si rodné číslo dítěte a partnera, se kterým žijete ve společné domácnosti. Tyto údaje spolu se jménem poslouží k potřebné identifikaci. K online žádosti je nutné mít zpřístupněnou některou z forem identity občana – bankovní identitu, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu apod. Žádost pak podáte přes aplikaci MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) zvanou Jenda. Vyplnění online žádosti je snadné.

V případě podání žádosti osobně, lze tak učinit na místech označených jako Czech POINT, která se nachází na obecních, městských úřadech nebo poštách s označením Czech POINT. Další možností je vyřízení osobně přímo na ÚP, kde dotyčný pracovník zadá vaši žádost přímo do systému, nebudete muset nic vyplňovat.

Zdroj: https://www.finance.cz/546728-jednorazovy-prispevek-na-dite-jen-do-1-cervence-2023/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=933401&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite

Náhledové foto: Pixabay