Jaké nabízí Komerční banka cestovní pojištění

Cestovní pojištění Komerční banky je určeno všem z vás, kteří chcete dovolenou nebo i pracovní cestu strávit v klidu bez starostí a zbytečného stresu. Je určeno jak pro cestování do zahraničí, tak pro cestování po České republice. Jaké je cestovní pojištění u KB, to jsme pro vás zjistili a sepsali na následujících řádcích.

Cestovní pojištění KB

Základem cestovního pojištění KB je pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí. K tomu si můžete uzavřít v kombinaci, která není nijak omezená, úrazové připojištění, připojištění odpovědnosti za škodu, připojištění cestovních zavazadel a připojištění storna zájezdu. Cestovní pojištění můžete uzavřít na jednu cestu, a to buď krátkodobé, nebo dlouhodobé. Krátkodobým se rozumí doba do 90 dnů, dlouhodobým pak od 91 do 180 nebo až 366 dnů. Cestovní pojištění si lze sjednat také v případě, že opakovaně cestujete do zahraničí v průběhu jednoho roku. V tomto případě KB nabízí firemní přenosné pojištění pro jednu osobu, osobní nepřenosné pojištění pro jednu osobu anebo pojištění dvojice osob.

Pojištění léčebných výloh

Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nezbytné ošetření, které může vzniknout z důvodu nemoci nebo úrazu v zahraničí.Z pojištění léčebných výloh budou uhrazeny také náklady na potřebné léky, na nutný převoz do nemocnice nebo na případný převoz pacienta zpět do České republiky. Součástí pojištění jsou asistenční služby v českém jazyce, které jsou nepřetržitě k dispozici. Asistenční službu můžete kontaktovat v případě, že potřebujete doporučit vhodné zdravotnické zařízení, zajistit návštěvu u lékaře, zařídit převoz do nemocnice. Asistenční služba dále převezme v případě hospitalizace starosti s úhradou nákladů. Zajistí převoz ze zahraničí zpět do nemocnice v ČR a spoustu dalších věcí.

KB Cestovní pojištění – ceník

Limity pojistného plnění a pojistné u KB jsou následující. Pokud si vyberete limitní třídu A s krátkodobým i dlouhodobým pojištěním a vycestujete do kterékoli evropské země, budete mít limit pojistného plnění až do výše 3 000 000 Kč. Vyberete-li si limitní třídu B, v obou dvou variantách, tedy v krátkodobé i dlouhodobé variantě budete mít limit pojistného plnění až do výše 5 000 000 Kč. K dispozici je také tabulka s denní sazbou pojištění pro jednu cestu.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.