Jak vám může insolvenční rejstřík pomoci

dluhy

I když se vás žádné dluhy netýkají, není dobré nepoužívat insolvenční rejstřík. Jak si totiž dnes ukážeme, jde o velmi zajímavý a praktický nástroj pro ochranu vašich peněz a rozhodnutí. Dnes se podíváme, k čemu všemu může být užitečný.

Co v insolvenčním rejstříku najdete

Obecně lze říct, že zdaleka ne všechny dluhy či dlužníky naleznete v insolvenčním rejstříku. Stejně tak se sem nezapisují všechny exekuce. Ani to, že dlužíte peníze, ani to že jsou pohledávky vůči vám vymáhány, není důvodem pro zápis do insolvenčního rejstříku. Co se tedy sem zapisuje? Insolvenční rejstřík obsahuje výhradně záznamy o osobách v Česku, u nichž probíhá insolvenční řízení. Tedy lidově řečeno jde o lidi či právnické osoby, které v rámci speciálního soudního řízení žádají (či jejich věřitelé) o oddlužení či jiné formy řešení insolvence, tedy neschopnosti splácet své závazky.

V čem je tedy rejstřík užitečný

V čem vám tedy pomůže lustrace člověka v insolvenčním rejstříku? Insolvenční rejstřík je určitě dobrý nástroj například pro obchodníky, kteří podnikají a každý den podepisují mnoho smluv se subjekty, které třeba detailněji neznají. Stejně tak můžete využít insolvenční rejstřík, pokud jste zaměstnavatel, podnikatel, věřitel nebo například pronajímatel nemovitosti. Můžete si tak „proklepnout“ své budoucí potenciální nájemníky. Dále je také dobré podívat se do rejstříku, pokud od určité osoby chcete koupit nemovitost. Z insolvenčního rejstříku poznáte, zda není riziko, že nemovitost je zatížena právními vadami (právy k nemovitosti třetích osob).

Jak v rejstříku vyhledávat

Dobré je znát více údajů o člověku či právnické osobě, kterou chcete v insolvenčním rejstříku lustrovat. Jako minimum vám však (u fyzických osob) stačí jméno a příjmení. U právnických osob pak IČO nebo obchodní firmu (pojmenování) společnosti. Další výhodou je, že v insolvenčním rejstříku nejsou jen údaje o stávajících insolvenčních řízeních, ale i o těchto skutečnostech v minulosti – až pět let dozadu. Lze tedy nejen lustrovat nynější stav, ale i platební morálku osoby.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/insolvencni-rejstrik
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.