Jak se píše čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Ověření pravdivosti údajů se v současnosti většinou řeší za pomocí čestného prohlášení. Psát jej můžeme pro nejrůznější finanční instituce, které to vyžadují. Jmenovat bychom mohli především zdravotní pojišťovnu, úřad práce, finanční úřad anebo jakékoli jiné instituce. V českém právním řádu najdeme čestné prohlášení již od roku 1948. Svou funkci tudíž plní velmi dlouho a úspěšně. Během doby jeho používání také došlo k novelizacím formy čestného prohlášení, které se tak mnohokrát změnilo.

Potvrzení pravdivosti údajů

Vědět, jak se píše čestné prohlášení, se vyplatí, jelikož jej budete psát mnohokrát a úřad by měly obdržet tu správnou formu. Může se tak klidně stát, že vás s vaším čestným prohlášením vrátí zpět a vy jej budete muset vypisovat znovu. Důležitost tohoto dokumentu tkví především v potvrzení správnosti určitých údajů, které se týkají vaší osoby. Například finančnímu úřadu se dává čestné prohlášení o tom, že daná osoba neměla za danou dobu žádný příjem.

Sepsání čestného prohlášení svépomocí

Sepsat si lze čestné prohlášení klidně i doma svépomocí. Musíte ale vědět, jaké náležitosti se v něm musejí objevit. Pokud by tam nebyly, hrozí to, že byste neuspěli. Optimální je tedy dohledat všechna data v občanském zákoníku, který jasně hovoří o správném obsahu čestného prohlášení. Optimální je najít pro čestné prohlášení vzor ke stažení na internetu a pak si jej pouze pohodlně vyplnit. Musí být ovšem aktuální.

Má inspirace přijde vhod

Určitě není od věci se inspirovat jedním ze vzorů, který lze použít:

Já ………………………… (vaše jméno a příjmení)

Datum narození ……………………………………………….

Bytem ………………………………………………………… ( vaše adresua trvalého pobytu)

Tímto čestně prohlašuji,

že v dokumentu, jehož je toto prohlášení přílohou, jsou uvedeny přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si plně vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly nepravdivé, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V …………………… ( místo podpisu)  dne……………………( datum konání)

Podpis ………………………………

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.