Jak na osobní bankrot

Když se člověk dostane do situace, kdy není absolutně schopen dostát svým závazkům, nezbývá mu už příliš možností. Jednou z velmi efektivních představuje osobní bankrot. Jedná se o zákonné řešení jakékoli situace, kdy daná osoba dluží více než jednomu věřiteli a není schopen své závazky dál plnit dle ujednaných podmínek. Podívejme se tedy na osobní bankrot mnohem podrobněji. Soustředit se budeme na jeho průběh a doporučíme také konkrétní společnost, která vám s touto zákonnou možností oddlužení se pomůže.

Zákonné řešení insolvence

Hned na počátku je třeba říct, že osobní bankrot neboli oddlužení představuje zcela legitimní a zákonem stanovou možnost jak se dostat ze zdánlivě bezvýchodné situace. Konkrétně se insolvencí a jejím řešením zabývá zákon č. 294/2013 Sb. Podle této novely mohou být oddluženy i podnikající osoby, tedy OSVČ, a to za zcela specifických podmínek. Byl zaveden i institut společného oddlužení manželů.

 V čem spočívá osobní bankrot?

Samotné oddlužení funguje, že samotný dlužník v insolvenci o osobní bankrot požádá příslušný soud. Ten jeho žádost posoudí a následně v oprávněných případech schválí. Pokud se tak stane, pak dlužník během následujících 5 let splatí svým věřitelům celkem 30% z celkové dlužné sumy. Zbylých 70% soud dlužníkovi dokáže prominout. V momentu, kdy je osobní bankrot vyhlášen, dojde k zastavení exekuce. Dlužníkovi nebudou také narůstat další úroky jeho stávajících dluhů.

Spolehněte se na profesionální společnost

Jestliže chcete celé oddlužení absolvovat bez větších komplikací, je ideální spolehnout se na profesionály. Stopdluhum.cz nabízí možnost komplexních služeb týkajících se osobního bankrotu. Tato společnost vám nejen pomůže se sepsáním žádosti, ale bude za vás sledovat celé insolvenční řízení. O její spolehlivosti svědčí i 99% úspěšnost. Péče o vás jako o klienta bude skutečně komplexní.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.