Jak jsou na tom čeští důchodci ve srovnání s evropskými? Zajímavé srovnání

senior

Důchody, jejich výše a způsob jejich valorizace: to jsou témata, která nyní hýbou českou politickou scénou a do jisté míry i společností jako takovou. Společnost je rozdělena na dvě části, jedna má pocit, že stát by měl být k důchodců maximálně štědrý, druhá zase upozorňuje na obrovskou zátěž, jakou to představuje po státní rozpočet. I pro tuto debatu je však zajímavé srovnání toho, jak jsou na tom důchodci v České republice v porovnání s důchodci v dalších evropských zemích. Pro někoho možná vyzní dost překvapivě.

Jednoduché srovnání neexistuje

Hned zpočátku je třeba upozornit na to, že žádné jednoduché a všeříkající srovnání důchodů neexistuje. Srovnávat lze samozřejmě absolutní výši důchodu, v tomto ohledu je Česká republika za zeměmi jako je Německo, Francie, Velká Británie, Švédsko apod., na druhou stranu jsme před Maďarskem, Slovenskem, Polskem, Pobaltskými státy či Portugalskem. Tento parametr ale prakticky nic neříká, neboť nereflektuje životní náklady a celkovou ekonomickou situaci v jednotlivých zemích.

důchodciFoto: Pixabay

Relativní parametry

Jistý řád by do srovnání mohlo vnést vztažení průměrného důchodu k průměrné mzdě v dané zemi. V tomto ohledu je Česko zemí v zásadě průměrnou. Tento poměr u nás činí 65,2 procenta, např. na Slovensku 69,4 procenta, v Německu 70,2 procenta, ale třeba ve Švýcarsku jen 54,8 procenta.

Ani tento parametr však není v přímé vazbě na kvalitu života důchodců, neboť nebere v potaz kupní sílu obyvatelstva a neříká, co dané procento důchodcům vlastně umožňuje. V tomto ohledu je zajímavé i srovnání toho, jakou část svého důchodu musí člověk v dané zemi zaplatit za základní potraviny.

V Česku je to 23,5 procenta, v Německu 18,7 procenta, ve Francii 14,3 procenta a v Polsku např. 20,4 procenta. Na druhou stranu, důchodci na Slovensku vydávají na potraviny průměrně 31,7 procenta svých důchodů, v Maďarsku dokonce 33,5 procenta, v Řecku dokonce 43,5 procenta a v Lotyšsku 31,7 procenta.

Další faktory

Při skutečně objektivním srovnávání kvality života důchodců v jednotlivých zemích Evropy by bylo třeba brát v potaz i nespočet dalších parametrů od kvality a nákladnosti zdravotní péče přes finanční náročnost bydlení až po průměrný věk dožití. Taková analýza by vydala na hodně tlustou knihu.

Z uvedeného je ale patrné, že kvalita života českých důchodců je v kontextu ekonomické výkonnosti naší země v zásadě průměrná v porovnání s okolní Evropou.

Zdroje info: Autor, https://www.e15.cz/duchody-a-seniori-v-evrope-srovnani, https://www.mesec.cz/clanky/prumerny-duchod-v-cr/

Náhledové foto: Unsplash

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.