Jak jako občan ovlivnit nový územní plán obce

Právo

Pokud vaše obec připravuje nový územní plán, máte několik možností, jak jeho podobu ovlivnit. Někdy se vás může přímo dotýkat, jindy jen nesouhlasíte s celkovým rozvojem města. Jak se tedy vyjádřit a dát městu vědět, že nesouhlasíte s plánovanými změnami?

Co je územní plán a jak poznám, že se připravuje nový

Jednoduše řečeno, územní plán je nástroj, který je zakotven ve stavebním zákoně, a jde o opatření obecné povahy, kterým se obec rozděluje do určitých zón, které jsou každá určená k něčemu jinému. K bydlení, k průmyslu, smíšenému charakteru, zemědělství a podobně. Následně se mohou při změnách pozemky ocitnout v jiných zónách, což může ovlivnit například stavební povolovací procesy v budoucnu. Stejně tak se územním plánem ovlivňuje územní a stavební budoucnost obce. O novém územním plánu rozhoduje vždy zastupitelstvo dané obce. Proces nového územního plánování vám pak musí obec oznámit na své úřední desce. Pokud jde o samotné pořízení územního plánu, to zajišťují obce s rozšířenou působností.

Účast na veřejném projednání

Právě proto, aby k vyhotovování nového územního plánu mohla něco říci i veřejnost, existuje v rámci tohoto procesu veřejné projednání. Veřejnost se má seznámit s územním plánem a může na místě o změnách diskutovat.

Připomínky a námitky

Pak zde máme dva konkrétnější nástroje. Prvním jsou připomínky, které může činit každý, bez omezení. Tedy i vy jako jediná fyzická osoba. Připomínky jsou slabší nástroj než námitky, nejsou pro orgán územního plánování závazné. Orgán se jimi však musí alespoň zabývat. Při rozhodnutí o novém územním plánu však nemusí to, že připomínce nevyhověl, odůvodňovat. Naopak námitky smí činit jen ten, komu je toto právo dáno zákonem. U územního plánu jsou to vlastníci pozemků a staveb, kteří jsou návrhem řešení dotčeni, oprávněný investor či zástupce veřejnosti. Oprávněným investorem ve smyslu stavebního zákona je vlastník, správce a provozovatel veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. Půjde například o správce vodovodu nebo správce komunikací. Zástupcem veřejnosti je pak osoba, která zastupuje veřejnost v dané obci, přičemž tato skupina musí mít shodný názor na řešení. Zástupce veřejnosti musí splňovat zákonné požadavky, dále musí zastupovat alespoň desetinu občanů obce s méně než 2000 obyvateli či alespoň 200 občanů v obcích nad 2000 obyvatel. Orgán se musí námitkami zabývat důkladněji a pakliže jsou orgánem odmítnuty, musí v rozhodnutí takový postup orgán odůvodnit.

Zdroj: zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/zastupce-verejnosti/rada/zastupce-verejnosti-jak-a-proc-ho-zmocnit

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.