Jak funguje otcovská dovolená

Dítě

Otcovská dovolená není, jak by se mohlo z názvu zdát, obdobou mateřské dovolené u mužů. I tak jde však o období, kdy může otec čerpat náhradu mzdy a být s dítětem i matkou doma. Jak to funguje? Na to se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Otcovská poporodní péče

Tak se oficiálně otcovská dovolená nazývá. Jde o období, v němž mohou novopečení otcové žádat o pár dní, kdy budou doma podporovat matku i dítě a budou pobírat náhradu mzdy. Smyslem úpravy, které u nás byla zavedena v roce 2018, je prohloubit vztah otce s dítětem ihned po porodu, přičemž tak má být učiněno v prvních dnech po narození. Pro takové navázání vztahu pak je dána možnost otcům, vynechat zaměstnání a zůstat doma s náhradou mzdy.

Kdy a komu vzniká nárok

Zkráceně se však budeme bavit o otcovské dovolené. Kdy na ni vzniká nárok? O čerpání otcovské dovolené mohou žádat ti muži, kteří se účastní nemocenského pojištění v době minimálně 3 měsíců před nahlášenou rodičovskou dovolenou. Jde tedy o zaměstnance, kteří však nejsou v době otcovské dovolené ve zkušební době nebo v době výpovědní. U OSVČ je situace taková, že i oni mohou tuto dovolenou a tedy i náhradu mzdy čerpat, avšak jen pokud se dobrovolně na nemocenském pojištění účastní. Osoba také musí být otcem v tom smyslu, že je zapsaná na matrice jako otec. Nárok však nemají studenti, osoby, které jsou na úřadu práce, nezaměstnané osoby a lidé s příjmem do 10 tisíc měsíčně.

Čerpání

No a kdy může otec čerpat dovolenou? Určuje si to on sám. Musí to však být v době prvních šesti týdnů od okamžiku narození dítěte. Nejdéle pak lze otcovskou dovolenou čerpat 7 dní. Výše náhrady mzdy je pak 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Zjednodušeně řečeno – dostanete za den váš hrubý denní výdělek (vypočítaný za posledních 12 měsíců), který je však zredukován přes dané redukčních hranice. O otcovskou dovolenou žádáte u zaměstnavatele. Ten pošle žádost na okresní správu sociálního zabezpečení.

 Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.