Jak efektivně na vyřazení vozidla z registru

Auta

Dnes se zaměříme na problém vyřazování starého automobilu z registru vozidel. Pokud plánujete podobnou situaci řešit, určitě jste na správném místě. Pojďme na to!

Kdy se vás vyřazení vozidla týká

Vyřazení vozidla z registru lze na žádost majitele vozu udělat tehdy, pokud dané vozidlo zaniklo, nebylo mu obnoveno povinné ručení na vůz či pokud byl vůz odcizen. K žádosti vlastníka musíte připojit osvědčení o registraci automobilu, registrační značky a technický průkaz. Po celý průběh vyřazování vozu, které trvá do 12 měsíců musí vlastník zajistit vozidlo tak, aby nepoškozovalo životní prostředí. Dále nesmí odstraňovat podstatné součásti vozu. Je-li tento proces vyřazování delší než rok, musí vlastník úřadu sdělit, kde se vozidlo nachází a k jakým účelům je užíváno.

Odcizení vozidla a zánik povinného ručení

Bylo-li auto odcizeno vlastníkovi, musí majitel vozidla předložit při procesu vyřazování vozidla také policejní protokol o odcizení. Dále potřebuje doklady, které již byly zmíněny výše. Nebyly-li odcizeny registrační značky, musí odevzdat i je. Dalším případem je, když automobilu zanikne povinné ručení. Pro tento případ je vozidlo automaticky vyřazeno z registru. Vlastník je jen povinen na příslušný úřad odevzdat osvědčení o registraci, značky a techničák.

Zánik vozidla

Zánikem vozidla se rozumí úkony, kdy jeho majitel oficiálně zruší vozidlo nebo vrak. Vymaže se přitom z evidence motorových vozidel. Co je k tomu potřeba? Vlastník musí osobně přijít na úřad obce s rozšířenou působností, pod kterou spadá. Zde podává žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. K tomuto procesu se neváží žádné poplatky a je tedy zcela zdarma. Až po tomto zániku je možno zrušit povinné ručení u vaší pojišťovny. Poměrná nevyužitá část pojištění se vlastníkovi automobilu vrací.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.