Elektronizace zdravotnictví jde v Česku zatím pomalu

zdravotnictví

Ve výčtu technologických trendů, které jsou nyní patrné v celém západním světě, a které pozorujeme i u nás, okupuje elektronizace zdravotnictví většinou jedno z předních míst. Mluví o ní velmi často i politici. Přesto v Česku ale postupuje relativně pomalu a realita zaostává za politickými proklamacemi i očekáváními. Z jakých důvodů?

Elektronizace zdravotnictví

V době covidové pandemie se velmi často zmiňovala potřeba využívat v maximální míře možností elektronického zdravotnictví. To je však fakt, který platí i v době bez globální pandemie. Potřeba sdílení dat mezi jednotlivými nemocnicemi, ambulancemi specialistů samozřejmě také pacienty je stále větší. Současný systém však toto sdílení vůbec neumožňuje anebo nesplňuje požadavky na bezpečnost. Veškerá data je třeba šifrovat tak, aby byla za všech okolností chráněna veškerá osobní data pacientů.

V současné době využívá zdravotnictví několik různých systémů, které sdílení dat umožňují. Jedná se však o systémy, které jsou pouze dílčího charakteru. Nyní je třeba všechny tyto systémy integrovat a vytvořit tzv. integrované rozhraní, které by zajistilo fungování elektronického zdravotnictví na celostátní úrovni při zajištění veškerých požadavků na funkčnost a bezpečnost.

elektronizace zdravotnictví

Foto: Pixabay

Cesta k eHealth

K tomu, aby mohl být celý systém, někdy nazývaný jako eHealth realizovaný, je třeba splnit několik dílčích cílů. V první řadě je třeba přesně definovat standardy, které bude muset eHealth splňovat. Jedná se o definici formátů, protokolů a dalších prvků celého systému na nichž závisí bezpečnost citlivých dat. Tyto standardy by měly být garantovány státem. Je samozřejmě na místě snaha o zavádění mezinárodních standardů.

Dalším krokem je třeba efektivní koordinace všech dílčích úkolů. Ta by mělo logicky ležet na bedrech Ministerstva zdravotnictví. To však v současné době nemá dostatečný počet odborníků. Je proto třeba tyto speciální, personální kapacity posílit tak, aby bylo možno navrhnout systém ve spolupráci všech státních i soukromých subjektů.

Je třeba také vytvořit systém pro pravidelnou certifikaci a audity všech částí eHealth.

Zdroje informací: https://zezdravotnictvi.cz/zpravy/proc-elektronizace-zdravotnictvi-pokulhava/

https://ncez.mzcr.cz/cs/narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi/narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.