Dvě oběti z kauzy otravy krve ve frýdlantské nemocnici se dočkaly vyplacení bolestného

V listopadu 2018 došlo v soukromé Nemocnici Frýdlant k otravě krve u devíti pacientů, kteří tam podstoupili v jednom týdnu operaci. Sepse byla pravděpodobně způsobena kontaminací přípravku s anestetikem, kterým byl propofol podávaný nitrožilně.

Co se před dvěma lety vlastně stalo?

jedné z lahviček s propofolem byl prokázán acinetobacter, který se běžně vyskytuje v přírodě ve vodě i půdě nebo zdravotnických zařízení. Pro zdravého člověka nepředstavuje zdravotní nebezpečí, u oslabených jedinců ale může vyvolat i sepsi či záněty. Kriminalisté přitom nezjistili přímou souvislost mezi používáním anestetika nesprávným způsobem a otravou krve u hospitalizovaných pacientů, a tak případ odložili.

Bolestné ve výši několika desítek tisíc korun

Rok a půl trvalo, než se dva z poškozených pacientů dočkali bolestného ve výši několika desítek tisíc korun, které jim vyplatila pojišťovna v rámci pojištění majetku a odpovědnosti nemocnic. Poškození využili uplatnění nároků v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou, kdy je zastupovala společnost Vindicia. Odložený případ policie opět otevřela a pustila se do pátrání po viníkovi.

Původně navrženou částku poškození odmítli. Nyní na bolestném získali dvakrát tolik. Vzhledem k tomu, že se v současnosti zpracovávají posudky na ztížené společenské uplatnění a psychickou újmu, je možné očekávat, že odškodnění ještě vzroste.

Jeden poškozený pacient v důchodovém věku z frýdlantské nemocnice byl odškodněn jako první už v prosinci 2018. Od vedení nemocnice dostal motorovou pilu.

Důležité je kvalitní pojištění

Podstatné je, aby nemocnice přijaly odpovědnost za svá pochybení a poté pacienty adekvátně odškodnily. Ze zákona č. 372/2011 Sb. musí mít každá nemocnice uzavřené pojištění pro případ škody způsobené třetím osobám v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. V právní praxi totiž dochází k nárůstu soudních sporů mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb, kam patří nejen nemocnice, ale také třeba soukromí lékaři. Stále více pacientů tak uplatňuje své nároky na náhradu škody a na náhradu nemajetkové újmy, která jim byla způsobená.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Orientace v oblasti financí je velmi důležitá. Pokusím se vám prozradit mnohé zajímavosti.