Důchod a práce v zahraničí

Pokud jste nějakou dobu pracovali v jiné zemi, určitě je dobré seznámit se s podmínkami, kdy máte nárok na starobní důchod za odpracovaná léta v cizině. Pokud to nebyla doba, při které by vznikl nárok na penzi, je zase otázka, zda se vám doba počítá do té odpracované v naší republice. Právě toto bude dnes téma pro nás. Společně se na něj podíváme. Pojďme tedy na to.

Práce v zahraničí. Započítává se mi odpracovaná doba?

V českém systému má občan nárok na starobní důchod při splnění dvou podmínek. První z nich hovoří o dosažení určitého (důchodového) věku, druhá pak o potřebnou dobu pojištění. Co když jste však nějakou dobu pracovali v zahraničí? V takových případech, kdy občan české republiky nedosáhne na potřebnou dobu pojištění, se přihlíží i k takovým časovým úsekům, které odpracoval v jiném státě Evropské unie, nebo státě, s kterým Česká republika uzavřenou dohodu o takovém uznávání. Tento princip se nazývá princip sčítání dob pojištění.

Z kterých států se doby počítají?

Jde o všechny státy Evropské unie. Tedy všech 28 států, včetně všech našich sousedů. Mezi ně patří dále i Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. U dalších států je rozhodující existence dohody s Českou republikou o sociálním zabezpečení. Tu má naše země například s Kanadou, Spojenými státy, Austrálií, Ruskem, Indií, Čínou, Izraelem, Japonskem, Ukrajinou a mnoha dalšími. Kompletní seznam zemí najdete na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí nebo České správy sociálního zabezpečení. Když si vezmeme jako příklad nesmluvního státu například Nový Zéland, tak pracovník z této země nemůže namítat dobu pojištění v této zemi u českých úřadů.

Kdy mám nárok na zahraniční důchod?

Tato otázka je složitější, než se může zdát. Jde totiž o působnost suverénních států, a tak neexistují žádná společná pravidla, a to ani na úrovní Evropské unie. Vždy tedy budou platit pravidla toho, kterého státu. Pro získání nároku na starobní důchod v Německu, tak musíte splnit podmínky, které popisuje německá legislativa. A tak je tomu i s výší případného důchodu. Tak se také vypočítává dle vnitrostátních předpisů státu, v kterém vám nárok na vyplácení důchodu vznikl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *