Do jaké míry ručí společník za obchodní společnost

Začátky podnikání

Jste společníkem v nějaké obchodní společnosti? Pak by vás určitě mělo zajímat, do jaké míry ručíte za společnost svým majetkem. Situace se liší u jednotlivých druhů obchodních společností. U takzvaných osobních bude ručení společníků vyšší, u kapitálových omezené. Na jednotlivé situace se dnes podíváme. Pojďme tedy na to!

Jaké společnosti české právo zná

Mezi obchodní společnosti dle zákona o obchodních korporacích patří veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost a společnost s ručením omezeným, přičemž první dvě patří do takzvaných osobních společností a druhé dvě jsou pak společnostmi kapitálovými. U každé z nich se pak ručení liší.

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

U v.o.s. je ručení následující. Jde o nejvyšší podobu osobní společnosti. Každý společník tak neomezeně ručí za závazky společnosti. Při povinnosti plnit za společnost tak má každý ze společníků povinnost zaplatit částku až do výše svého majetku. Není důležité, kolik do společnosti vložili prostředků.

Komanditní společnost (k.s.)

Komanditní společnost v sobě zahrnuje jak osobní, tak kapitálové prvky. Ručení je pak tedy tímto ovlivněno. Jsou zde dva druhy společníků. Jde o komplementáře a komanditisty. Komplementáři ručí za společnost neomezeně, jako například společníci ve v.o.s. Naopak komanditisté se svým ručením podobají společnosti s ručením omezeným. Ručí za společnost totiž jen do výše svého nesplaceného vkladu či komanditní sumy.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Nejčastěji zakládaná společnost je společnost ručeným omezeným. Až si vysvětlíme pravidla pro ručení společníků, asi bude pochopitelné, proč je tato forma tak oblíbená. Společnost s ručením omezeným má jen jeden typ společníků. Tito pak všichni ručí za společnost společně a nerozdílně do výše celkového nesplaceného vkladu. Typicky je však vklad splacen nejčastěji do roku či dvou od založení společnosti. Až tedy všichni společníci splatí na základní kapitál společnost vše dle společenské smlouvy, neručí již žádný z nich za společnost.

Akciová společnost (a.s.)

Poslední formou obchodní společnosti je akciová společnost. Společnost s nejsilnějšími kapitálovými prvky. Akcionáři, jakožto společníci akciové společnosti, za společnost téměř vůbec neručí. Existuje jen jediná výjimka. Když je akciová společnost zrušena s likvidací, akcionáři ručí do výše podílu na likvidačním zůstatku.

Zdroj: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů

http://www.newstin.cz/ruceni-spolecniku-za-dluhy-spolecnosti-u-ruznych-typu-spolecnosti/,

https://businesscenter.podnikatel.cz/pravo-predpisy/formy-podnikani/ruceni-za-zavazky-spolecnosti-s-rucenim-omezenym/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.