Co obnáší být ručitelem úvěru

Povinné ručení

Pokud se sami rozhodnete, nebo vás k tomu donutí okolnosti, a stanete se ručitelem pro úvěr někoho jiného, typicky rodinného příslušníka, známého či kamaráda, určitě je dobré vědět, co všechno role ručitele obnáší. Právě na tuto otázku si dnes odpovíme. Pojďme na to!

Je to riziko!

Netřeba hledat eufemismy – je to riziko. Toto vaše zapojení do závazkového vztahu mezi věřitelem a dlužníkem s sebou nese povinnosti a závazky. Dokud bude dlužník řádně splácet, vlastně nemusíte nic řešit. Riziko se schovává v situacích, kdy dlužník platit přestane. Můžete se jako ručitel vyvázat z tohoto vztahu, avšak ne vždy to je jednoduché. Vždy si tedy rozmyslete, komu budete onoho ručitele dělat.

Povinnosti ručitele

Pokud jste ručitelem v nějakém závazku, musíte se k tomu písemně zavázat. Ručitel má povinnost plnění dluhu vůči věřiteli. Ta nastává však až ve chvíli, kdy je dlužník v prodlení. Ručitel se totiž svým souhlasem být ručitelem zavazuje k plnění závazku, neučiní-li tak dlužník. Ručitel odpovídá za uspokojení pohledávky věřitele celým svým majetkem. Na druhou stranu je výhodou, že ručitel má právo následně po dlužníkovi požadovat vše co za něj věřiteli zaplatil. Tomu se říká takzvaný ručitelský regres.

Vždy si promyslete následky

Pokud se zavážete být ručitelem, musíte si vše dobře promyslet. Na zřeteli mějte zejména všechny povinnosti vyplývající z občanského zákoníku, a které zde byly výše uvedeny. Základem je, být ručitelem jen takového dlužníka, o kterém máte dobré mínění ve vztahu k jeho schopnosti splácet. Pokud totiž splácet nebude, budete muset vy. Sice po něm následně můžete požadovat onen ručitelský regres, mohou však existovat situace, kdy dlužník nemá majetek a je tedy otázkou, do jaké míry bude tato vaše pohledávka uspokojena. Dalšími následky může být fakt, že pokud budete chtít v budoucnu úvěr vy, a budete stále ručitelem, banka vám jej nemusí s ohledem na tuto skutečnost udělit.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.