Bič na pytláky: Zvýšení sazby za nelegálně ulovenou zvěř

Zbraň

Upytlačená zvěř je bohužel stále smutnou realitou, se kterou se musíme smířit. Přesto dochází i v této oblasti k poměrně pozitivním změnám. Aktuálně se Policie ČR a Ministerstvo zemědělství dohodly na upravení sazebníku, který se týká právě upytlačené zvěře a ryb. K navýšení cen dochází poprvé za neuvěřitelných 11 let. A kdy začaly nové taxy platit? Stalo se tak od 5. října 2021.

Jaké jsou konkrétní ceny?

Jen pro představu, taková hodnota uloveného jelena bude nyní činit 33 700 korun. Doposud se jednalo o částku 29 300 korun. U divokého prasete je také rozdíl poměrně znatelný. Dnes to bude částka 26 705 korun a dříve se jednalo o sumu 22 900 korun. Značně se pytlákům prodraží nelegální lov srnce obecného. Ten vyjde v současnosti na 28 000 korun, zatím co v minulosti šlo o 15 900 korun. Sazby se ale pochopitelně změní i u jiných zvířat.

POsedFoto: Pixabay

Ceník se přizpůsobuje inflaci

Ceník se jednak musí přizpůsobit inflaci a jednak by také měl odrážet aktuální platné částky, které jsou nezbytné jako umoření náhrady za nelegálně ulovenou zvěř. Sazebník se také stává jakýmsi vodítkem pro Policii České republiky. Ostatně respektuje také fakt, že se nyní zvýšila hranice z 5 na 10 tisíc korun výše škody, jež se dle trestního zákoníku stává limitem pro potenciální stíhání za spáchání trestného činu. Při překročení škody 10 000 korun tak hrozí danému pytlákovi vězení.  

Další zajímavosti týkající se sazebníku

Samotný sazebník se týká také ryb a rybníkářství jako takového. Jinak se bude využívat jeho služeb také v případě kompenzací škod, jež byly způsobeny mimořádnými situacemi. typické jsou kupříkladu havarijní úhyny nebo extrémní sucho a podobně. Co se týká sazebníku pro zvláště chráněné organismy, tak ten má ve své gesci Ministerstvo životního prostředí.

Zdroj info: http://www.akcr.cz/txt/ucinnejsi-zbran-na-pytlaky-ministerstvo-zemedelstvi-spolecne-s-policii-cr-zvysilo-sazby-za-nelegalne-ulovenou-zver

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.