Zákon

Zaměstnavatelé se potýkají s novelou zákona o daních z příjmů

Koncem roku 2048 prošla Poslaneckou sněmovnou novela zákona o daních z příjmů. Novela měla upravit zdanění zaměstnanců se sociálním pojištěním v jiných státech EU, EHS nebo Švýcarsku. Proč je nevýhodná pro české zaměstnavatele?

Novela jako řešení daňového problému holandských lodníků

Mezi Holandskem a Českou republikou existuje atypická smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů. Týká se českých lodníků pracujících na holandských lodích. Novela zákona č. 3016/2018 Sb. přinášející nový speciální systém zdanění příjmů zaměstnanců s pojištěním v jiném členském státe EU,EHS či Švýcarsku měla tuto smlouvu prakticky upravit. To se ale podle Jiřího Nesrovnala, vedoucího sekce DPPO, KDP ČR, moc nepovedlo. Namísto toho způsobila českým zaměstnavatelům závažné problémy s určením základu pro výpočet daně ze mzdy.

Novela vnáší zmatek do výpočtu super-hrubé mzdy a ztěžuje mzdové účetnictví

Zdanění se týká jak českých, tak zahraničních daňových rezidentů. Dosud se výpočet pro účely zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti odvíjel od českého pojistného, což je 34 %. Nově se bude počítat ze zahraničního pojištění a v tom je zakopaný pes. V praxi totiž nastávají nejednoznačné situace: není jasné, o jakou částku má být vlastně příjem navýšen, protože zahraniční pojistné systémy se liší od těch českých, změna povede k různé výši daně z příjmů podle státu, ve kterém zaměstnanec podléhá pojištění, ne všechny položky jsou stejné jako v českém zákonném pojištění (například úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti apod.), různí se i stropy pojištění, není jasné, co se stane, když bude zaměstnanec podléhat pojistnému zpětně a mnohé další.

Komora daňových poradců se nevzdává

Tento systém není žádná novinka. Již jednou se v zákoně vyskytoval. Komplikoval výpočet nejen zaměstnavatelům, ale také finančním úřadům, a tak byl zrušen. Senát mimo jiné na základě doporučení Komory daňových poradců ČR novelu zamítl a vrátil do Poslanecké sněmovny. Ta veto bohužel přehlasovala, a tak novela spatřila světlo světa koncem roku 2018. Zaměstnavatelé ji musí začít uplatňovat již pro lednové mzdy. „ Komora na tuto situaci reaguje a připravuje materiál, který by měl být v nejbližší době projednán s daňovou správou. Tím by mohly být vyjasněny základní výkladové otázky a sporné oblasti. Nicméně doufáme, že tento předpis nebude mít dlouhého trvání, jakmile se v praxi projeví jeho obtížná aplikace,“ doplňuje vedoucí Sekce daň z příjmů fyzických osob, Lucie Wadurová. Snad se někdy dočkáme norem, které podnikatelům uleví a nechají je v klidu podnikat (a žít).

V případě zájmu o daňové poradenství nebo účetní služby se obraťte na daňovou kancelář Ing. Radka Bílého: https://www.dane-bily.cz.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *