Alimenty na děti

Sirotčí důchod, jaká jsou pravidla?

Po smrti jednoho z rodičů může pozůstalému nezletilému dítěti vzniknout nárok na pravidelný příjem od státu – takzvaný sirotčí důchod. Dnes se podíváme na to, kdo má vlastně na důchod nárok a v jakých situacích se využívá. Pojďme na to!

Kritéria

V loňském roce se podmínky získání nároku na sirotčí důchod zmírnily, přesto však nemá na tuto dávku každý nárok. Sirotek musí splňovat zákonem definovaná kritéria. Zesnulý rodič ke dni své smrti musí být účasten na důchodovém pojištěná, a to po předepsanou dobu. Doba musí být:

a)       zesnulý nad 28 let musí pracovat min 1 rok za posledních 10 let,

b)      zesnulý nad 38 let musí mít odpracováno alespoň 2 roky za posledních 10 let.

Do doby se nezahrnují například doba, kdy za něj stát platil pojištění. Jde tedy jen o dobu, kdy skutečně pracoval, respektive si platil pojištění. Automaticky se přiznává důchod těm ze sirotků, jejichž rodič před smrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo zemřel kvůli pracovnímu úrazu.

Maximálně do 26 let věku

Sirotek musí splňovat jedno kritérium, a to je nezaopatřenost. Ta je ve valné většině případů v praxi splněna školní docházkou. Nezaopatřený sirotek je tedy takový, který se soustavně připravuje na své budoucí zaměstnání (studuje) nebo se nemůže takto vzdělávat kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu. Dále jde o nezaopatřeného, pokud dítě pobírá invalidní důchod 3. stupně. Nejdéle však lze pobírat sirotčí dávku do 26 let. Kdybyste i po této hranici stále studovali, nemá to vliv na váš nárok, který věkovou hranicí zanikl.

Důchod se valorizuje

Známe to u starobních důchodců. I ti sirotčí se mohou dočkat valorizace jejich příjmů. Automaticky se valorizují při první lednové splátce. Nemusíte tedy o nic administrativně žádat.  A jaká je tedy výše sirotčího důchodu? Základní výměra je stejná jako u starobního důchodu. Výpočet je tedy následující. K 10 % průměrné mzdy v ČR (k 2019 3270 Kč – nařízení vlády č. 213/208 Sb.) přičteme 40 % průměrné výměry starobního/invalidního důchodu III. Stupně po zemřelém. Přiblížit to může následující příklad:

Nezaopatřené dítě, jehož zemřelý otec by měl na starobním důchodě procentní výměru 7730 Kč. Z ní je 40 % 3092, přičteme 3270 Kč. Výsledný důchod pro sirotka tedy bude činit 6362 Kč na měsíc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *