Nejčastější chyby v daňovém přiznání. Některé jsou zbytečné

Daňové přiznání

Blíží se termín, ke kterému je nutné podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příjmy z roku 2022. Letos tento termín vychází na 3. dubna a my se dnes podíváme na to, jaké nejčastější chyby daňoví poplatníci při tomto podání činí.

Zažádejte si o přeplatek

Při daňovém přiznání vám může z výše příjmů vzniknout právo na vrácení přeplatku daně, kterou jste již zaplatili. Nestačí však jen to, že vám to dle čísel vychází. Přeplatek vám finanční úřad vrátí jen v případě, kdy o vrácení peněz výslovně zažádáte tak, že na konci formuláře vyplníte příslušnou kolonku. Jinak nedostanete z těchto peněz nic.

Přiložte k přiznání přílohy

Často se může stát, že uplatňujete určité výhody, slevy či odečitatelné položky, avšak tyto skutečnosti nedoložíte příslušnou přílohou k daňovému přiznání. Nezapomeňte tedy k formuláři přiložit například potvrzení z penzijní společnosti, z banky o hypotečním úvěru, ze stavební spořitelny, pojišťovny, či přiložte kopii darovací smlouvy.

Máte-li datovku, musíte podat přiznání přes ni

Pokud jste podnikající fyzickou osobou, tedy zejména OSVČ, pak vám letos stát zpřístupnil datovou schránku. Tu máte nyní povinně.  A protože máte datovou schránku, musíte s finančním úřadem komunikovat přes ni. Není možné, jednat jinak. Tato povinnost se vztahuje k činnostem, ve kterých alespoň z části vystupujete jako podnikatel. Jedinou možnou alternativou je použití portálu Moje daně, do kterého se přihlásíte skrze identitu občana. Při jednání elektronicky pak poplatník získává delší lhůtu. Pro takové podání je nejzazší termín až 2. května.

Pětitisícový příspěvek na dítě se nedaní

Mnohé poplatníky také zajímá, jak je to s mimořádným příspěvkem na dítě, které dostaly rodiče v roce 2022. Tento příjem je však dle zákona osvobozen od daně z příjmů, netvoří tedy váš rozhodný příjem a nemusíte jej tedy uvádět do daňového přiznání.

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/438545-nejcastejsi-chyby-v-danovem-priznani-nedelate-je-taky, https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/podejte-danove-priznani-s-predstihem

Náhledové foto: Pixabay