Kdy při houbaření hrozí desetitisícové pokuty

Les

Rádi houbaříte? Pokud jste vášnivý sběrači hub, pak patříte k vyznavačům jednoho z nejoblíbenějších českých národních sportů. Mnozí sběrači však neví, že i houbaření má svá pravidla, při jejichž porušení vás může čekat i desetitisícová pokuta. Kdy takové sankce hrozí?

Pozor na chráněné druhy

Nikoli jen zvláštní živočichové či ohrožené rostliny. I houby jsou chráněné, tedy alespoň některé. Přitom některé chráněné druhy hub mohou vypadat jako obyčejný hřib. Proto je dobré dávat si pozor, co ze země vytrháváte. Pokud totiž poškodíte a z přírody vyjmete chráněný druh houby, hrozí vám pokuta až do výše padesáti tisíc korun za každou (!) utrženou houbu. K naplnění přestupku dojde i například při rozkopnutí plodnice či výrazném poškození okolí houby. U nás je přes čtyřicet chráněných druhů hub. Jde například o hřib královský, hřib moravský či lanýž letní.

Hluk v lese

V lese se musíte chovat zákonem stanoveným způsobem, respektive povinnosti dle lesního zákona nesmíte svých chováním porušovat. Právě lesní zákon stanoví pokutu až do výše pěti tisíc korun, pokud osoba ruší klid a ticho lesa. Ano slyšíte správně. Máte zákonnou povinnost chovat se v lese klidně a zachovávat klid. Pokud se ztratíte, asi je pochopitelné, že například voláte, aby vás ostatní osoby slyšeli. Neměli byste však pokřikovat bezdůvodně či se nahlas bavit a smát.

Odpadky a oheň v lese

Pokud se pohybujete lesem za účelem houbaření, ale i z jiného důvodu, musíte také dodržovat pravidla ohledně odpadu. V lese je totiž zakázáno nechávat odpadky, byť by šlo například jen o jeden obal od jídla či sladkosti. Stejně tak není možné v lese kouřit. Nikoli jen zahazovat „vajgl“, ale vůbec vykonávat činnost kouření. Za obě tato jednání hrozí houbařům či jiným návštěvníkům lesa pokuta až do výše patnácti tisíc korun.

Vstup do lesa se psem

Pes obecně do lesa může, vždy pro vás však bude lepší, budete-li jej mít na vodítku. Psi se totiž nesmí volně pohybovat v lese v honitbě. Honitby však pokrývají významnou část lesů v České republice, stejně tak i polí a luk. Za porušení tohoto pravidla hrozí až třicetitisícová pokuta, nejde-li o loveckého psa či psa ovčáckého (nebo záchranářského a slepeckého). Dále v případech, kdy se (mimo výjimky) pes pohybuje volně v honitbě, má myslivec oprávnění psa zastřelit.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/720255/zavratne-pokuty-za-houbareni-zaskoci-zampiony-z-obchodu-vyjdou-az-stokrat-levneji.html?kapitola=related, Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon ve znění pozdějších předpisů, https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ochrana-prirody-a-krajiny/ochrana-lesa-a-pudy/rada/les-co-smime-a-co-je-zakazano

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.