Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem?

Ačkoli jsou tyto dva pojmy zaměňovány, rozhodně nejsou jedno a totéž. V tomto článku si uvedeme, jaké jsou mezi nimi zásadní rozdíly. Nájem i podnájem mají společné to, že definují vztah mezi dvěma smluvními stranami. Pravdou ale je, že osoba v nájmu má mnohem více práv než osoba v podnájmu.

Nájem

V nájmu je ten, kdo uzavře smlouvu o nájmu přímo s vlastníkem nemovitosti. Typicky jde například o společenství vlastníků bytových jednotek. Osoba, která má byt ve svém osobním vlastnictví, si najde jinou osobu, jíž tento byt za sjednané měsíční nájemné pronajme. Práva a povinnosti z této smlouvy jsou popsány občanským zákoníkem.

Podnájem

Podnájemníkem se stává ta osoba, která uzavírá nájemní smlouvu s nájemcem – tedy nikoli s vlastníkem nemovitosti. Jde například o bytová družstva, ve kterých osoby nemají byty ve svém osobním vlastnictví a tyto osoby jsou samy v nájmu. Nicméně v bytě nemusí bydlet samy, mohou si najít osoby, se kterými uzavřou smlouvu, a jimž budou tento svůj „pronajatý“ byt dále pronajímat.

Takový podnájem ale musí být povolen družstvem – tento souhlas by měl být přiložen ke smlouvě. V případě, že ale nájemník nemovitost také užívá, není souhlas družstva potřebný.

Práva nájemce u nájmu

Proč je nájem výhodnější pro nájemce než pro majitele nemovitosti, si uvedeme nyní. Tak například, není možná výpověď bez udání důvodu. Odchod z bytu je dále vázán na výpovědní dobu. Avšak existují i případy, kdy je možné nájemníka vystěhovat ihned. Takové důvody jsou přesně popsány občanským zákoníkem. Jedná se o příklad, kdy dochází k neplacení nájemného déle než 3 měsíce, nebo došlo k vážnému poškození nemovitosti nenapravitelným způsobem. Dále pak když nájemce způsobí vážné problémy majiteli nemovitosti nebo sousedům či používá-li byt jiným způsobem, než bylo ujednáno ve smlouvě.

Nájemník si dále může v místě nájmu zřídit trvalé bydliště. Majitel bytu nesmí zakázat domácí zvířata, návštěvy (i ty dlouhodobé) ani kouření uvnitř.

Práva vlastníka nemovitosti u nájmu

Vlastník nemovitosti není povinen prodloužit nájemní smlouvu, může požadovat vyšší vratnou kauci i navýšení nájemného.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *