Směnka

Jaké pravidla se týkají směnek?

Směnka je jednou z možností, jak efektivně pojistit svou obligaci u někoho jiného. Pokud jste ji podepsali, většinou budete marně vzdorovat. Jednou podepsaná směnka může v jistých ohledech být jako bianco šek. Pojďme se podívat jaká pravidla, se týkají právě tohoto druhu vystavení dluhu. Idea tohoto způsobu je prostá. Dlužník, který podepisuje tuto listinu se vlastně zavazuje, že majiteli tohoto cenného papíru zaplatí obnos, který je uveden na oné směnce, a to v den a místě, který je zde také zmíněn. Závazek takto vzniklý je tedy bezpodmínečný. Takový slib totiž není spojen s žádnou jinou podmínkou a je tak rychle po splatnosti vymáhán. Věřitel, tedy ten, komu je dluženo, může se směnkou normálně obchodovat. Může ji prodat nebo s ní může uhradit dluh.  V takovém případě je dlužník povinen zaplatit peníze, tomu, kdo nově vlastní cenný papír.

Jak směnku vymáhat?

Za prvé musí být směnka platná, tedy musí mít všechny náležitosti. Účelem tohoto článku však není tyto náležitosti nezbytné pro platnost detailně popisovat. Pokud je však realita taková, že věřitel u sebe drží směnku se všemi náležitostmi, má vlastně jednoduchou roli, co se vymáhání třeba u soudu týká. Nemá na sobě totiž žádné důkazní břemeno. Nemusí nikomu, ani soudu, prokazovat existenci tohoto závazku, kterému je směnka krytím. Nemusí dokonce ani dokazovat, že výstavce směnky (tedy v tomto případě dlužník) něco věřiteli dluží. Pokud tedy chcete vymáhat pohledávku ze směnky, stačí vystavit návrh na vydání směnečného platebního rozkazu a předložit k návrhu platnou směnku.

Doložka „bez protestu“

Pokud směnka má v sobě tuto doložku a je v ní tedy při slibu použita i formule „bez protestu“, pak nemusíte ani nikterak jednat s tomu, kdo ji vystavil. Je-li však bez této doložky, musí k protestaci dojít. Co to znamená? Musíte formálně osvědčit, že jste směnku dlužníkovi předkládali, aby ji proplatil, avšak snažení bylo marné. K tomuto osvědčení slouží tento institutu protestu. Tedy sepsaná listina, kterou zhotoví notář, popřípadě soudce nebo obecní úřad. Jak bylo již zmíněno, pokud směnka toto označení, tedy bez protestu, na sobě nenese, nic nemusíte řešit a ihned můžete podat návrh. Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu k soudu.

Jak směnku převést?

Další otázkou, kterou se budeme snažit zodpovědět je, jak směnku převádět. Už jsme si řekli, že to lze vcelku libovolně. Jste-li vlastník směnku, můžete ji prodat, můžete jí zaplatit či uhradit dluh. Jde totiž o cenný papír. Nejčastějším způsobem, jak takto učinit je takzvaný rubopis neboli indosament. Nový vlastník tak je prostě zmíněn na druhé (zadní) straně směnky. Počet takovýchto převodů je přitom neomezený. Může se tedy stát, že na druhé straně směnky se objeví velký sloupec jmen. Pokud není na směnce uvedeno jinak, platí, že ji lze převádět právě takto, tedy rubopisem. Pokud však vystavujete směnku třeba právě vy, a chcete takovým převodům zabránit, trvejte na tom, aby směnka obsahovala doložku „nikoli na řad“.  A mějte ji tam, ještě před tím, než ji podepíšete. Pokud totiž směnka v sobě vylučuje takovýto převod, lze ji převést jen klasickou smlouvou o postoupení pohledávky ve smyslu § 1879 občanského zákoníku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *