Nezvěstný člověk

close-up-1835598_640

Kdy se člověk stává nezvěstným

Nezvěstnost je vlastně stav člověka, který opustil místo svého trvalého bydliště a nikomu nepodal zprávu o tom, kde se momentálně nachází. V oblasti…