Green Deal rozhodně není mrtev

Evropa

V souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině se v prvních dnech této nové evropské války občas zmiňovalo, že bude nutné opustit představu rychlého přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku a obecně její celkovou proměnu v ekonomiku čistou a ekologickou. Někteří to shrnuli do hesla „Green Deal je mrtev“. To je ale zásadní nepochopení situace a vlastně i Green Dealu jako takového.

Co je Green Deal

V první řadě je třeba si uvědomit, že tzv. Green Deal nikdy nebyl legislativou. Byla to spíše iniciativa či vize směru, kterým by se Evropa chtěla ubírat a na jejímž konci byla Evropa klimaticky neutrální a šetrná k životnímu prostředí. V průběhu času by se tato vize postupně přetavovala do konkrétních legislativních opatření. Mluvíme-li ale o Green Dealu, mluvíme o vizi nikoliv o souboru zákonů.

Je tedy tato vize mrtvá? Ani v nejmenším. Evropa nic nemění na tom, že chce být šetrná k životnímu prostředí a klimatu. Koneckonců, proč by na tom měly cokoliv měnit ambice jakéhokoliv agresivního diktátora? Další věc je, že ruská invaze odhalila nutnost opustit využívání fosilních paliv z Ruska, což je shodou okolností něco, co přesně zapadá do vize Green Dealu.

větrník

Foto: Pixabay

Vize zůstává, prostředky se částečně změní

Ačkoliv ale cíl zůstává stejný a Green Deal stále platí, tj. Evropa se chce zbavit fosilních paliv učinit svoji ekonomiku šetrnou a ekologickou, cesta k jeho naplnění se bude muset částečně změnit. Strategický plán totiž počítal s extenzivním využíváním zemního plynu pro určité přechodné období. I když se plyn bude používat nadále (byť čím dál tím méně z Ruska ale více z dalších zemí, viz plán na stavbu německých terminálů na zkapalněný plyn), bude velmi pravděpodobně nutné zapojit do energetického mixu ve větší míře i další zdroje. Nabízí se jádro a kromě tradičně „projaderných“ zemí jako je ČR či Francie, se o možném přehodnocení odklonu od jádra začíná mluvit např. v Belgii nebo v Německu.

Jinými slovy, cesta k naplnění Green Dealu bude v něčem jiná, než jaká byla původní představa, v něčem bude pomalejší, v něčem naopak rychlejší, ale Green Deal jako vize a strategická priorita Evropy jednoznačně zůstává i nadále. Green Deal je nyní totiž nejen věcí ekologie, ale i strategické bezpečnosti. I takové dopady má ruská invaze.

Zdroje informací: https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cez-zahajil-tendr-na-stavbu-noveho-bloku-jaderne-elektrarny-dukovany-1388542

https://www.ekonews.cz/jeste-zelenejsi-green-deal-brusel-navrhuje-jak-se-odriznout-od-ruskeho-plynu-ropy-a-uhli/

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.