Právo

Kdy platí za své chyby právník?

Když máte problém, najmete si advokáta. Co ale dělat v případech, kdy vás do dalších potíží dostane i sám advokát? Advokát má odpovědnost za škody, které při své práci způsobí.  Pokud, ale klient neuspěje, nemusí to znamenat, že advokát pracoval špatně!

Který advokát je ten dobrý?

Jak poznat dobrého právníka, který vám opravdu pomůže? To je otázka, na kterou laik nemůže odpovědět. Výběr právníka je potřeba pečlivě zvážit a to dle specializace, zkušeností a také referencí. Kromě referencí na internetu, může pomoci i rada od někoho z okolí.  Zjišťujte, kdo má dobrou zkušenost se stejným případem, jako je ten váš. A abyste se vyhnuli různým pokoutným právníků, kteří se za právníky jen vydávají, je tu Česká advokátní komora a na jejím webu si můžete daného právníka vyhledat.

Práva a povinnosti advokáta

Advokát má povinnost chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svého klienta. Při tom má advokát využít všech zákonných prostředků, které mu přijdou prospěšné v zájmu klienta. Stávají se však i takové extrémní případy, kdy advokát zmizí s penězi, ale většinou se spíš jedná o zanedbání práce ze strany advokáta, např. pozdě uplatní opravný prostředek. V takových případech advokát odpovídá  klientovi za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie.  A právě pro tyto případy, kdy se ze strany advokáta něco nepovede, je tu pojištění.

Za co advokát rozhodně neručí?

Aby se dalo o odpovědnosti za škodu u advokáta mluvit, musí být splněny nějaké podmínky. První podmínkou je fakt, že škoda vůbec vznikla.  Druhou podmínkou je, že škoda byla způsobena při advokátní činnosti, to znamená při sepisování smluv, poskytování právních rad, obhajobě před soud atd.  Nakonec se musí prokázat příčinná souvislost mezi výkonem advokáta/ advokacie a vznikem škody. Pokud advokát prokáže, i přes veškeré úsilí se klientově újmě nedalo zabránit, je z toho advokát venku.

1 komentář

Napsat komentář: Jana Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *